Menu

Đế Hồn - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 2 ngày 20/07/2020
linebreak

Đế Hồn - Long Kiếm Cửu Châu

Tính năng cực độc của Long Kiếm Cửu Châu:

Kích hoạt đế hồn nhận skill đặc biệt

Đế hồn sẽ giúp huynh tỷ tung ra các skill đặc biệt như làm mù, thiêu đốt, giảm tốc,... giúp các cuộc PK trở lên gay cấn và máu lửa hơn

 

Long Kiếm Cửu Châu - Giang Sơn Như Hoạ - Thoả Mộng Anh Hùng.

Hoạt động hấp dẫn - Tự Do Combat - Đồ sát Tam Giới.

Tin tức liên quan

linebreak