Menu

Cửu Tiêu Thành Chiến - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Cửu Tiêu Thành Chiến - Long Kiếm Cửu Châu

Thời gian hoạt động: Từ 19h đến 19h58’ các ngày thứ 3, 6 hàng tuần. 

Yêu cầu cấp 150

Thông báo khi diễn ra hoạt động và phần thưởng hấp dẫn

Long Ỷ trong Cửu Tiêu Thành đang có người chiếm giữ - tấn công để đoạt lại thành trì

Người chiếm giữ thành sẽ có danh hiệu Độc Tôn không ai có.

 

 

 

Tin tức liên quan

linebreak