Menu

Giới Thiệu Tính Năng Cánh Siêu Đẹp Mắt Của Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 2 ngày 20/07/2020
linebreak

Giới Thiệu Tính Năng Cánh Siêu Đẹp Mắt Của Long Kiếm Cửu Châu

Khi bạn đạt cấp độ 30 và làm nhiệm vụ Chính Tuyến, tính năng Cánh của Long Kiếm Cửu Châu sẽ xuất hiện:

Tiến vào giao diện nâng cấp cánh

Mỗi một cấp độ sẽ có Huyễn Hóa hình ảnh khác nhau, vô cùng đẹp mắt

Bạn có thể ẩn hiệu ứng cánh để cảm nhận nhân vật một cách toàn diện nhất

Vật phẩm để nâng cấp cánh là Chu Tước Ấn

Có thể đạt được trong phụ bản Tiến Giai, Thương Thành KNB, Thương Thành KNB Khóa

Long Kiếm Cửu Châu

 

Tin tức liên quan

linebreak