Menu

Giới thiệu Tính Năng Thú Cưỡi - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 2 ngày 20/07/2020
linebreak

Giới thiệu Tính Năng Thú Cưỡi - Long Kiếm Cửu Châu

Khi làm nhiệm vụ chính tuyến sẽ xuất hiện biểu tượng Thú Cưỡi

Trong giao diện Thú Cưỡi sẽ xuất hiện rất nhiều Huyễn Hóa hình ảnh siêu đẹp

Hình ảnh Huyễn Hóa

Hình ảnh thực khi cưỡi Thú

Vật phẩm để tiến giai Thú Cưỡi là Tiên Kỵ Lệnh có thể kiếm được ở Phụ Bản Tiến Giai, Thương Thành KNB...

Long Kiếm Cửu Châu

 

 

Tin tức liên quan

linebreak