Menu

Kim Ngân Bí Quật - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Kim Ngân Bí Quật - Long Kiếm Cửu Châu

Thời gian Hoạt Động: 

Từ 12h đến 12h18’ các ngày thứ 3, 5, 7

Từ 21h30 đến 21h48 hàng ngày

Trong hoạt động này người chơi sẽ kiếm được rất nhiều KNB, Bạc, và Kinh Nghiệm

Bản đồ phân rõ khu vực nhiều KNB, Bạc, Kinh Nghiệm nhất

Trong hoạt động này được phép PK người chơi khác, Bang Hội có lợi thế bảo vệ nhau

KNB siêu to siêu khổng lồ

 

Tin tức liên quan

linebreak