Menu

Nguyệt Hạ Tình Duyên - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Nguyệt Hạ Tình Duyên - Long Kiếm Cửu Châu

Thời Gian hoạt động: Từ 18h đến 18h 15 các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật

Người chơi tham gia hoạt động sẽ nhận được exp kinh nghiệm khi ở trong phụ bản

Ngoài ra còn có xếp hạng mị lực khi tặng hoa cho đạo lữ Song Tu

Người chơi có đạo lữ cùng tham gia hoạt động sẽ được nhận gấp đôi phần thưởng exp

Trong hoạt động có bảo vật thần bí, tìm được bảo vật sẽ nhận được nhiều bạc và vật phẩm ngẫu nhiên.

 

Tin tức liên quan

linebreak