Menu

Tứ Phương Đoạt Kỳ - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Tứ Phương Đoạt Kỳ - Long Kiếm Cửu Châu

Thời gian Hoạt động: 

Từ 17h đến 17h28’ các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật

Từ 20h đến 20h 28’ các ngày thứ 3, 5, 7

Thông báo trong thời gian diễn ra hoạt động và phần thưởng hoạt động

Hoạt động Tứ Phương Đoạt Kỳ sẽ được đánh giá xếp hạng theo tuần

Trong hoạt động người chơi được phép PK người chơi khác để cướp cờ Nguyên Soái, Bang hội nào càng đông càng có lợi.

4 góc bản đồ sẽ có 4 lá cờ Nguyên Soái, cướp được cờ này sẽ được nhiều điểm Công Huân nhất.

Shop Điểm Công Huân có rất nhiều vật phẩm trân quý để nâng cao chiến lực bản thân

Tin tức liên quan

linebreak