Menu

Tiên Đào Đại Hội - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Tiên Đào Đại Hội - Long Kiếm Cửu Châu

Thời gian hoạt động: từ 20h đến 20h 28’ các ngày thứ 2, 4, 6, chủ nhật

Thánh Hỏa Lệnh - Pháp Bảo

Trong hoạt động sẽ có 3 lần dâng đào cho Tiên Nữ để nhận phần thưởng và 5 lần cướp đào của người chơi khác.

Bản đồ được phép PK, Bang hội càng đông càng có lợi

Càng nhiều Tiên Đào càng nhiều phần thưởng trân quý để nâng cao chiến lực bản thân

Trang bị cho Pháp Bảo, nâng cấp cho Pháp Bảo biến đổi dị thường

 

Tin tức liên quan

linebreak