Menu

Tiên Minh Thánh Đàn - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Tiên Minh Thánh Đàn - Long Kiếm Cửu Châu

Thời Gian Hoạt Động: Từ 22h30’ đến 22h 45’ hàng ngày

 

Trong hoạt động này cả Bang Hội sẽ thủ tại Thú Trủ Thánh Đàn.

Tiêu diệt được càng nhiều quái vật tấn công càng được nhiều điểm kinh nghiệm EXP

 

Ngoài phần thưởng là Kinh Nghiệm lên cấp ra, còn có rất nhiều phần thưởng tiến giai thuộc tính quan trọng khác.

 

Tin tức liên quan

linebreak