Menu

Tranh Đoạt Ngọc Tỷ - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Tranh Đoạt Ngọc Tỷ - Long Kiếm Cửu Châu

Yêu cầu cấp 150 trở lên

Thời gian hoạt động: 19h30 đến 19h 58’ các ngày thứ 2, 5 hàng tuần

 

Khi chiến thắng trong hoạt động Tranh Đoạt Ngọc Tỷ, ngoài việc được nhiều phần thưởng hấp dẫn còn chiếm được quyền thủ thành trong hoạt động Cửu Tiêu Thành Chiến.

Trong hoạt động chỉ cần giữ được Ngọc Tỷ mà không bị cướp trong vòng 15 phút là sẽ dành chiến thắng

 

Người chơi giữ ngọc tỷ sẽ có hình ảnh ở trên đầu, người chơi khác sẽ có hướng mũi tên chỉ về Ngọc Tỷ.

 

Tin tức liên quan

linebreak