Menu

Vận Tiêu - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Vận Tiêu - Long Kiếm Cửu Châu

Hoạt động Vận Tiêu được nhân 2 phần thưởng vào lúc 19h đến 19h 30 hàng ngày

Người chơi có thể lựa chọn Vận Tiêu KNB hoặc Vận Tiêu Bạc để lấy phần thưởng tương ứng

Người chơi phải áp tải xe Tiêu tới địa điểm an toàn, trên đường đi có thể sẽ bị người chơi khác tấn công để cướp xe Tiêu. Toàn bộ phần thưởng sẽ bị cướp nếu xe Tiêu không đến được địa điểm an toàn.

Siểu Phẩm 3 D - Đồ Họa Tuyệt Đỉnh

Tin tức liên quan

linebreak