Menu

Long Cung Tầm Bảo - Long Kiếm Cửu Châu

Thứ 5 ngày 16/07/2020
linebreak

Long Cung Tầm Bảo - Long Kiếm Cửu Châu

Thời Gian Hoạt Động: 

Từ 12h đến 12h 28’ các ngày thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật

Từ 18h đến 18h 28’ các ngày thứ 3, 5, 7

Thông báo phụ bản Long Cung Thám Bảo đã mở, hãy nhanh chóng tham gia

 

Người chơi có thể tự động thu thập Trân Châu trong hoạt động phụ bản

Mở Trân Châu có thể nhận được rất nhiều KNB và Bạc, ngoài ra có cả những vật phẩm quý hiếm xuất hiện, nâng cao đẳng cấp chiến lực của người chơi

Thu thập đủ 900 Trân Châu sẽ triệu hóa được Boss của Phụ bản Chí Tôn Hắc Long

Phần thưởng hấp dẫn trong hoạt động Long Cung Thám Bảo

Long Kiếm Cửu Châu

 

Tin tức liên quan

linebreak